Vietnam Bikini Girls
Vietnam Bikini Girls 
Mô hình Bikini Việt Nam gửi các bức ảnh bikini của bạn vào đây để mô hình cho nước Mỹ.
Vietnamese Bikini Girls and Bikini Models can submit their bikini modeling images here: ibikinimodel@yahoo.com
Bình chọn nhất

Gimenea Most Voted Runner Up Vietnamese Bikini Model in the World 2012

SUBMIT